ინფრასტრუქტურის იმპლემენტაცია

HT solutions აანალიზებს თავისი კლიენტების ბიზნეს მიზნებს, ამოცანებსა და გამოწვევებს, რათა დარწმუნდეს რომ კომპანია მაქსიმალურად ზრდის თავის პოტენციალს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.  ჩვენ ვფარავთ სერვისების ფართო სპექტრს ყველა მიმართულებით ჩვენი პროფესიონალი ინჟინრების დახმარებით.

impl_des
impl_des

HT solutions-ს აანალიზებს თავისი კლიენტების ბიზნეს ამოცანებსა და მიზნებს, რათა დარწმუნდეს რომ კომპანია მაქსიმალურად ზრდის თავის პოტენციალს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.  ჩვენ (implementation services?- განსახორციელებელი სერვისები?) ვფარავთ ფართო სპექტრს ნებისმიერი მიმართულებით, ჩვენი პროფესიონალი ინჟინრების დახმარებით.

როგორ მუშაობს

  • IT ინფრასტრუქტურის კონსოლიდაცია, მიგრაცია და განახლება

    ტრადიციული ინფრასტრუქტურული გარემოდან მიგრაცია ისეთ თანამედროვე სერვისებზე, როგორიცაა ვირტუალიზაცია, ქლაუდი

  • აპლიკაცია და სამუშაო ადგილის ტრანსფორმაცია

  • ბიზნესის უწყვეტობა და კატასტროფის დაზღვევა

უპირატესობა

გამოცდილი პროფესიონალი გუნდი

გუნდი კომპანიის მთავარი აქტივია; ამიტომ მუდმივად ვდებთ ინვესტიციას ჩვენი თანამშრომლების ტრეინინგებსა და სერტიფიცირებაში, რომ გავზარდოთ მათი ცოდნა და გამოცდილება.

Read More

განხორციელებული წარმატებული პროექტები

HT Solutions-ს აქვს განხორციელებული მთელი რიგი წარმატებული პროექტები, რომელთაც არაერთი დადებითი გამოხმაურება მოჰყოლია.

Read More

კლიენტებთან გრძელვადიანი ურთიერთიერთობა

ნდობა და გრძელვადიანი ურთიერთობები არის ჩვენი მთავარი ღირებულება, სწორად ეს გვაქცევს კლიენტების კარგ მეგობრად. ჩვენ გთავაზობთ IT ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ბიზნეს ამოცანების მიღწევის ეფექტურ გზას.

Read More

შეავსოთ ინფრასტრუქტურული განხორციელება და მიიღეთ 20% ფასდაკლება

შეავსოთ ინფრასტრუქტურული განხორციელება და მიიღეთ 20% ფასდაკლება

მსგავსი პროდუქტები

bit_gr
Bitdefender
Read More
obs_gr
ObserveIt
Read More
vd_gri
VDI
Read More