კოდის უსაფრთხოება

IBM Security AppScan Source საშუალებას იძლევა განვითარების ადრეულ ეტაპზევე აღმოაჩინოთ რისკი ვებ და მობილური აპლიკაციების კოდში, რათა მათი აღმოფხვრა აპლიკაციის გამოქვეყნებამდე მოხდეს. გადაწყვეტილება აყენებს Intelligent Finding Analytics (IFA) -ს, რათა დეველოპმენტის გარემოშივე აღმოაჩინოს პროგრამის ხარვეზები.

IBM Security AppScan Source საშუალებას იძლევა განვითარების ადრეულ ეტაპზევე აღმოაჩინოთ რისკი ვებ და მობილური აპლიკაციების კოდში, რათა მათი აღმოფხვრა აპლიკაციის გამოქვეყნებამდე მოხდეს. გადაწყვეტილება აყენებს Intelligent Finding Analytics (IFA) -ს, რათა დეველოპმენტის გარემოშივე აღმოაჩინოს პროგრამის ხარვეზები.

უპირატესობა

რისკის აღმოჩენა და აღმოფხვრა

ადრეულ ეტაპზევე პროგრამის დეფექტის აღმოჩენა, რაც ხარჯებს მნიშვნელოვნად ამცირებს.

Read More
3_2

გადაჭრის მაქსიმალური ეფექტურობა

აპლიკაციის კომპონენტების კლასიფიკაცია, რათა პრიორიტეტების შესაბამისად მოხდეს პრობლემების აღმოფხვრა.

Read More
1_2

შემოტევების ალაბთობის შემცირება

პროგრამის ტესტირება გამოქვეყნებამდე და შემდგომში რისკის მუდმივი კონტორლი.

Read More

დარეგისტრირდით უფასო დემო

დაკავშირებული მომსახურება

sam_main
პროგრამული უზრუნველყოფის აქტივების აუდიტი
Read More
audit_main
ინფრასტრუქტურის აუდიტი
Read More
sup_main
ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა
Read More