მონაცემთა მასკირება

საჭიროებებს მორგებული

Delphix აღმოაჩენს და ანაცვლებს ყველა სენსიტიურ მონაცემს თქვენს სისტემაში მსგავსი მონაცემებით ისე, რომ საწყისი მონაცემების აღდგენა შეუძლებელია, თუმცა ცხრილებში მათი ურთიერთდამოკიდებულება შენარჩუნებულია. მიღებული მასკირებული მონაცემები გამოიყურება და ოპერირებს ზუსტად ისე, როგორც საწყისი მონაცემები.

მუშაობს ყველგან, სადაც საჭიროა

დელფიქსის მეშვეობით შესაძლებელი შემდეგ ტექნოლოგიებთან მუშაობა: Relational databases (Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, ASE, MariaDB, Access, PostgreSQL), files (XML, Excel, fixed-width, and delimited), mainframes (z/OS and iSeries), and cloud data services (Amazon RDS).

მარტივად მართვადი

მზა ალგორითმები, რომლებიც HIPPA, PCI და GDPR სტანდარტებთან არის თავსებადი. გრაფიკული ინტერფეისის მეშვეობით კი ახალი ალგორითმების შექმნაც ძალიან კომფორტულია.

საჭიროებებს მორგებული

Delphix აღმოაჩენს და ანაცვლებს ყველა სენსიტიურ მონაცემს თქვენს სისტემაში მსგავსი მონაცემებით ისე, რომ საწყისი მონაცემების აღდგენა შეუძლებელია, თუმცა ცხრილებში მათი ურთიერთდამოკიდებულება შენარჩუნებულია. მიღებული მასკირებული მონაცემები გამოიყურება და ოპერირებს ზუსტად ისე, როგორც საწყისი მონაცემები.

მუშაობს ყველგან, სადაც საჭიროა

დელფიქსის მეშვეობით შესაძლებელი შემდეგ ტექნოლოგიებთან მუშაობა: Relational databases (Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, ASE, MariaDB, Access, PostgreSQL), files (XML, Excel, fixed-width, and delimited), mainframes (z/OS and iSeries), and cloud data services (Amazon RDS).

მარტივად მართვადი

მზა ალგორითმები, რომლებიც HIPPA, PCI და GDPR სტანდარტებთან არის თავსებადი. გრაფიკული ინტერფეისის მეშვეობით კი ახალი ალგორითმების შექმნაც ძალიან კომფორტულია.

დარეგისტრირდით უფასო დემო

დაკავშირებული მომსახურება

sam_main
პროგრამული უზრუნველყოფის აქტივების აუდიტი
Read More
audit_main
ინფრასტრუქტურის აუდიტი
Read More
sup_main
ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა
Read More