მომსახურება

DevOps ინოვაციისა და ოპტიმიზაციის ვორქშოპი

მართვადი IT სერვისის და მხარდაჭერის მთავარი მიზანია მასზე დაყრდნობის შესაძლებლობა, მასშტაბური გადაწყვეტა პროაქტიული მიდგომით, უზრუნველყოფს, რომ სისტემის მუშაობა უახლოვდება პიკს 99 %-იანი განაკვეთით.

read more
IT ინფრასტრუქტურის სტრატეგია

მართვადი IT სერვისის და მხარდაჭერის მთავარი მიზანია მასზე დაყრდნობის შესაძლებლობა, მასშტაბური გადაწყვეტა პროაქტიული მიდგომით, უზრუნველყოფს, რომ სისტემის მუშაობა უახლოვდება პიკს 99 %-იანი განაკვეთით.

read more
IT სტრატეგია

მართვადი IT სერვისის და მხარდაჭერის მთავარი მიზანია მასზე დაყრდნობის შესაძლებლობა, მასშტაბური გადაწყვეტა პროაქტიული მიდგომით, უზრუნველყოფს, რომ სისტემის მუშაობა უახლოვდება პიკს 99 %-იანი განაკვეთით.

read more
IT maturity-ს დონის შეფასება

მართვადი IT სერვისის და მხარდაჭერის მთავარი მიზანია მასზე დაყრდნობის შესაძლებლობა, მასშტაბური გადაწყვეტა პროაქტიული მიდგომით, უზრუნველყოფს, რომ სისტემის მუშაობა უახლოვდება პიკს 99 %-იანი განაკვეთით.

read more
ინფრასტრუქტურის იმპლემენტაცია

HT solutions-ს აანალიზებს თავისი კლიენტების ბიზნეს ამოცანებსა და მიზნებს, რათა დარწმუნდეს რომ კომპანია მაქსიმალურად ზრდის თავის პოტენციალს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

read more
ინფრასტრუქტურის აუდიტი

ინფრასტრუქტურის აუდიტი, არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტის კონტროლი.

read more

გამოწერა მიიღეთ უახლესი ამბებიგამოწერა ჩვენი ბიულეტენი