კონტაქტები

გთხოვთ, გვაცნობოთ, თუ გაქვთ დამატებითი
შეკითხვა, გსურთ კომენტარის დატოვება ან
დამატებითი ინფორმაციის მიღება ჩვენს
შესახებ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • 47/57 კოსტავას ქუჩა, 0179, თბილისი, საქართველო
  • (+995 32) 219 30 40

დასვით კითხვა